Naslovnica2020-02-21T10:17:33+01:00

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

 
Europska unija Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
OP konkurentnost i kohezija
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 
 
Čakom
Kam se koje smeče meče
 
 
Grad Čakovec
Općina Mala Subotica
Općina Strahoninec
Štrigova
 

SADRŽAJ OVOG MATERIJALA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST GRADA ČAKOVCA

Novosti

Pregled svih novosti

Održivo gospodarenje otpadom

Izobrazno-informativne aktivnosti

U sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera”, jedna od predviđenih aktivnosti je tisak i distribucija letaka o održivom gospodarenju otpadom.

Izrađen je koncept i sadržaj (osmišljavanje poruke), dizajn i grafička priprema te tisak za 6 vrsta letaka ovisno o ciljanim skupinama. Tako su tiskani leci za:

  • Kućanstva (11.400 komada)
  • Predškolsku djecu u vrtićima (1.050 komada)
  • Osnovnoškolsku djecu i nastavnike u osnovnim školama (3.700 komada)
  • Poslovnu javnost (1.070 komada)
  • Osobe s invaliditetom – na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe (100 komada)
  • Osobe s intelektualnim poteškoćama (100 komada)
Pregled letaka
Go to Top