Naslovnica2019-11-27T22:39:19+01:00

Novosti

Pregled svih novosti

Održivo gospodarenje otpadom

Izobrazno-informativne aktivnosti

U sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera”, jedna od predviđenih aktivnosti je tisak i distribucija letaka o održivom gospodarenju otpadom.

Izrađen je koncept i sadržaj (osmišljavanje poruke), dizajn i grafička priprema te tisak za 6 vrsta letaka ovisno o ciljanim skupinama. Tako su tiskani leci za:

  • Kućanstva (11.400 komada)
  • Predškolsku djecu u vrtićima (1.050 komada)
  • Osnovnoškolsku djecu i nastavnike u osnovnim školama (3.700 komada)
  • Poslovnu javnost (1.070 komada)
  • Osobe s invaliditetom – na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe (100 komada)
  • Osobe s intelektualnim poteškoćama (100 komada)
Pregled letaka